1. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , شاخص‌های تغییر اقلیم و قدرت کشورها , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 2. ارش قربانی سپهر , محسن جان پرور , محبوبه ساعدی , محمدرضا میرشکاری , بررسی ویژگی‌های بازار در شهر اسلامی در راستای تحقق الگوی ایرانی- اسلامی , هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 3. زکیه نادری چنار , محسن جان پرور , عاطفه جمعهء , چالش ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در مناطق مرزی , دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
 4. آرش قربانی سپهر , محسن جان پرور , محمدرضا میرشکاری , نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا , مجموعه مقالات همای دیپلماسی آب و فرصت¬های هیدروپلیتیک غرب آسیا , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
 5. محسن جان پرور , محمدرضا میرشکاری , آرش قربانی سپهر , تبیین مفهوم ژئوپلیتیک ژئوتوریسم , پنجمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 6. محسن جان پرور , زهرا مظلوم , مخاطرات محیطی تطبیق خطوط مرزی با پدیده های ژئومورفولوژی , پنجمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 7. محسن جان پرور , امین تقی زاده ساروکلایی , زهرا مظلوم , سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسائل زیست محیطی گیلان) , آمایش ملی آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
 8. فرزانه تومانی , محسن جان پرور , تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسلام؛ مورد: آموزشهای مذهبی در پاکستان , اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
 9. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , شکنندگی طبیعی و امنیت و ناامنی در جنوب شرق کشور , نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
 10. محسن جان پرور , فرزانه تومانی , نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور , نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
 11. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , رضا دوستان , آمایش سواحل مکران مبتنی بر استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی , فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیک توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
 12. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , مسائل اقلیمی بعد مغفول آمایش مبتنی بر ملاحظات دفاعی- امنیتی , همایش ملی آمایش دفاعی امنیتی مناطق کویری و بیابانی ایران، بار رویکرد توسعه، دفاع و امنیت پایدار , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
 13. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه¬های قومی کشور , هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
 14. محسن جان پرور , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , سبحان لسانی , تبیین رابطه عدالت جغرافیایی گروه¬های قومی در ایران و انسجام ملّی , هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
 15. ریحانه صالح آبادی , محسن جان پرور , فرصتهای ناشی از حضور قومیتها در جمهوری اسلامی ایران , هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
 16. محسن جان پرور , بررسی مسأله اولویت انتقال یا ساماندهی پایتخت کشور , همایش تمرکز زدایی و سازماندهی پایتخت , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
 17. محسن جان پرور , مفهوم سازی و تبیین ابعاد جغرافیای سیاسی شهر , هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران جغرافیای سیاسی شهر , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
 18. محسن جان پرور , مدیریت دو جانبه مرزها گامی جهت برقراری امنیت پایدارمرزی , همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
 19. اکرم تقی زاده ساروکلایی , امین تقی زاده ساروکلایی , محسن جان پرور , تبیین جایگاه حشرات در جنگ های بیوتروریسم , ششمبن کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت پدافند غیر عامل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 20. سبحان لسانی , محسن جان پرور , ساماندهی و بکارگیری ساکنین مرزی در مدیریت مرزها با رویکرد پدافند غیر عامل , ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک با محوریت پدافند غیر عامل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 21. فاطمه رسولی پور , محسن جان پرور , تبیین استراتژی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل , ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک با محوریت پدافند غیر عامل , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 22. محسن جان پرور , اکرم تقی زاده ساروکلایی , تبیین جایگاه عشایر در مدیریت مرزهای کشور , تبیین جایگاه عشایر در مدیریت مرزهای کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۶
 23. محمد قصری , طهمورث حیدری موصلو , محسن جان پرور , مدیریت مرزهای فضای سایبر، گام نخست دفاع سایبری , اولین همایش ملی دفاع سایبری , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
 24. طهمورث حیدری موصلو , محسن جان پرور , ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران , سومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
 25. محسن جان پرور , علی مهرو , بررسی زمینه های همکاری استان های مرزی با کشورهای آسیای مرکزی(مورد: استان گلستان) , دومین همایــــــش بازنگری روابــــط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینـــــــــــده , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۴