1. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , سیده سمیره حسینی , تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۲۱-۱۴۱
 2. محسن جان پرور , ارش قربانی سپهر , ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان , مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۱۱-۱۳۲
 3. اکرم تقی زاده ساروکلایی , محسن جان پرور , قدیر نوری قنبلانی , ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره کشهای شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say(decemlineata Leptinotarsa( , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۳۷۹-۳۸۸
 4. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مطهره زرگری , پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان , جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۸۳-۱۹۹
 5. سیده سمیره حسینی , محسن جان پرور , اسکندر مرادی , تبیین مولفه‌های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه براساس دیدگاه ها و نظریه های ژئوپلیتیک و مداخله بشردوستانه , جغرافیای سیاسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۳۷-۱۶۳
 6. محسن جان پرور , مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران , جغرافیای سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۹۳-۱۱۴
 7. سیدهادی زرقانی , محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین , شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۲۷
 8. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مژگان صالح ابادی , مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها , جغرافیای سیاسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۸۳-۱۱۱
 9. محسن جان پرور , بررسی جایگاه مدیریت منابع مشترک مرزی در همگرایی بین کشورها در خلیج فارس , مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۸۷-۱۰۴
 10. محسن جان پرور , محمد قصری , تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا در طول مرزها راهبرد اولیه مدیریت مرزهای ایران , پژوهشنامه جغرافیای انتظامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۵۵-۸۶
 11. محسن جان پرور , سیدهادی زرقانی , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین , شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس , پژوهش نامه مطالعات مرزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۰۷-۱۳۶
 12. محمد حسین افشردی , محسن جان پرور , زهرا احمدی پور , محمد قصری , تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها , ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱-۳۵
 13. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مرتضی امانی , تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس , پژوهش نامه مطالعات مرزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۸۹-۱۲۰
 14. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , آرزو احمدآبادی , آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها , مطالعات جامعه شناختی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱-۲۱
 15. محسن جان پرور , طهمورث حیدری موصلو , تبیین شاخص‌های امنیت‌ساز در میان اقوام ایران , پژوهشنامه جغرافیای انتظامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۱۹-۱۴۴
 16. محسن جان پرور , مهدی حسین پور مطلق , مهناز مهدی عراقی , تبیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر امنیت شهر تهران , مطالعات جامعه شناختی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۹-۲۷
 17. محسن جان پرور , مدیریت مرز؛ حلقه گم شده هم گرایی و برقراری امنیت در خلیج فارس , مطالعات خاورمیانه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۷-۶۰
 18. محسن جان پرور , محمدحسین افشردی , زهرا احمدی پور , محمد قصری , تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها , نظم و امنیت انتظامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۹۹-۱۲۰
 19. محمدرضا حافظ نیا , ریباز قربانی نژاد , محسن جان پرور , تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام , مطالعات سیاسی جهان اسلام , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۵۷-۷۲
 20. حسین ربیعی , محسن جان پرور , بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف ها و منازعات سرزمینی , مطالعات راهبردی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۵۵-۷۸
 21. محسن جان پرور , طهمورث حیدری موصلو , آسیب شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی , نظم و امنیت انتظامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۱۴۱-۱۷۲
 22. محمد رضا حافظ نیا , محسن جان پرور , پیروز مجتهدزاده , تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزها , برنامه ریزی و آمایش فضا , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۳۷-۵۴
 23. محسن جان پرور , همگرایی و واگرایی در افغانستان , آموزش جغرافیا , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۶-۴۳