1. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , سیده سمیره حسینی , تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۲۰۱۷-۹
 2. محسن جان پرور , ارش قربانی سپهر , ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان , مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۱۰
 3. اکرم تقی زاده ساروکلایی , محسن جان پرور , قدیر نوری قنبلانی , ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره کشهای شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say(decemlineata Leptinotarsa( , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۰۱۵-۱۰
 4. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مطهره زرگری , پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان , جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۱۷-۳
 5. سیده سمیره حسینی , محسن جان پرور , اسکندر مرادی , تبیین مولفه‌های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه براساس دیدگاه ها و نظریه های ژئوپلیتیک و مداخله بشردوستانه , جغرافیای سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۰۱۷-۹
 6. محسن جان پرور , مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران , جغرافیای سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۷-۸
 7. سیدهادی زرقانی , محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین , شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۱۵-۵
 8. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مژگان صالح ابادی , مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها , جغرافیای سیاسی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۰۱۵-۶
 9. محسن جان پرور , بررسی جایگاه مدیریت منابع مشترک مرزی در همگرایی بین کشورها در خلیج فارس , مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۰۱۵-۸
 10. محسن جان پرور , محمد قصری , تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا در طول مرزها راهبرد اولیه مدیریت مرزهای ایران , پژوهشنامه جغرافیای انتظامی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۰۱۴-۱۲
 11. محسن جان پرور , سیدهادی زرقانی , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین , شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس , پژوهش نامه مطالعات مرزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۰۱۴-۵
 12. محمد حسین افشردی , محسن جان پرور , زهرا احمدی پور , محمد قصری , تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها , ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵
 13. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مرتضی امانی , تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس , پژوهش نامه مطالعات مرزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۲۰۱۴-۴
 14. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , آرزو احمدآبادی , آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها , مطالعات جامعه شناختی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۰۱۴-۶
 15. محسن جان پرور , طهمورث حیدری موصلو , تبیین شاخص‌های امنیت‌ساز در میان اقوام ایران , پژوهشنامه جغرافیای انتظامی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵
 16. محسن جان پرور , مهدی حسین پور مطلق , مهناز مهدی عراقی , تبیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر امنیت شهر تهران , مطالعات جامعه شناختی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۰۱۳-۶
 17. محسن جان پرور , مدیریت مرز؛ حلقه گم شده هم گرایی و برقراری امنیت در خلیج فارس , مطالعات خاورمیانه , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰
 18. محسن جان پرور , محمدحسین افشردی , زهرا احمدی پور , محمد قصری , تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها , نظم و امنیت انتظامی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵
 19. محمدرضا حافظ نیا , ریباز قربانی نژاد , محسن جان پرور , تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام , مطالعات سیاسی جهان اسلام , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵
 20. حسین ربیعی , محسن جان پرور , بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف ها و منازعات سرزمینی , مطالعات راهبردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲
 21. محسن جان پرور , طهمورث حیدری موصلو , آسیب شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی , نظم و امنیت انتظامی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷
 22. محمد رضا حافظ نیا , محسن جان پرور , پیروز مجتهدزاده , تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزها , برنامه ریزی و آمایش فضا , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷
 23. محسن جان پرور , همگرایی و واگرایی در افغانستان , آموزش جغرافیا , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳